De temperatuur is geen grootheid in de strikte zin van het woord, zoals dat geldt voor de meeste andere meeteenheden. Een grootheid is namelijk alles wat kan verhogen of verlagen, zoals, bijvoorbeeld, een lengte, een oppervlakte, een vermogen, enz.

Een grootheid G meten (ongeacht de soort), is deze vergelijken met een andere Grootheid U, van dezelfde soort, gekozen voor de eenheid. Het resultaat van de meting is een geheel getal (bijvoorbeeld 5), als de eenheid U gekend is, een geheel getal van x keer de betrokken grootheid (in dit geval 5 keer). Een grootheid kan rechtstreeks worden gemeten als we het verband of de gelijkheid of de som van beide waarden van deze grootheid kunnen bepalen. Lengte en oppervlakte zijn beide meetbare grootheden.

Een temperatuur die wordt aangeduid met behulp van de temperatuurschaal Celsius is echter geen meetbare grootheid; we kunnen de gelijkheid van twee temperaturen bepalen, maar we kunnen beide waarden niet optellen. We zouden dus kunnen zeggen: de temperatuur beoordelen, vergelijken, markeren en aangeven maar dus niet de temperatuur meten (in de strikte zin van het woord).