In het Internationaal Systeem bestaan momenteel twee eenheden van temperatuur:

De kelvin, symbool K

Dit is de eenheid van absolute temperatuur op de thermodynamische schaal, waarin het tripelpunt van water 273,16 K bedraagt.

Graden Celsius, symbool °C

De temperatuur uitgedrukt in Celsius t, stemt overeen met de thermodynamische temperatuur T bepaald met de vergelijking t = T – T0 waarbij T0 = 273,15 K.

Een temperatuurinterval of -verschil kan ook worden uitgedrukt in graden Celsius. In de afgelopen eeuwen werden temperatuurmetingen bepaald op basis van twee vaste punten of meer.

Er zij op gewezen dat de eenheid kelvin niet mag worden gebruikt in combinatie met het woord graden, noch in combinatie met het symbool °; we zeggen steeds “een kelvin” en niet een graden kelvin.