Voor een elektromechanisch apparaat, zijn de voornaamste basisfouten te wijten aan wrijvingen van bewegende delen over vaste oppervlakken, met mechanische traagheid, met thermische inertie, met fouten bij het aflezen, met name de parallaxenfout (als de index een bepaalde afstand van het oppervlak van de schaal heeft en de waarnemer geen normale positie op dit oppervlak kan innemen).

Er wordt een ijkcurve verstrekt door de constructeur voor hoogwaardige apparatuur: deze vermeldt het verband tussen de waarden van de gemeten grootheid en de waarden vermeld door het apparaat. Eventueel bieden correctiekrommen de mogelijkheid om de verkregen resultaten te corrigeren wanneer één of meer beïnvloedende grootheden niet binnen de referentievoorwaarden vallen.