Een tijdconstante toont de respons van een thermometer bij een temperatuurwijziging. Een gemeenschappelijke uitdrukking is de tijd die een thermometer nodig heeft om 63,2% van een snelle temperatuurwijziging in bewegend water te weerspiegelen. Bij een wijziging van 90% spreken we van “T90”.

De reactiesnelheid is afhankelijk van de massa van de thermometer en de niveaus van thermische overdracht tussen het externe oppervlak van het element en het medium waarin het wordt ondergedompeld. Een kleine tijdconstante vermindert de afwijkingen in een systeem dat onderhevig is aan snelle temperatuurwijzigingen.