Een grootheid meten, betekent deze grootheid vergelijken met een andere grootheid van dezelfde soort, die als referentie wordt genomen. Deze laatste grootheid vormt een meeteenheid; het geheel van wettelijke meeteenheden vormt een systeem, genaamd het Internationaal Systeem (IS).

In de metrologie, een gebied van kennis met betrekking tot metingen, heeft het woord “meting” diverse betekenissen die we hier zullen verklaren:

  • een waarde: de meting van een afstand bedraagt 100 meter
  • een resultaat: meting tot op 1% nauwkeurig benaderd
  • een actie: een elektrische meting uitvoeren
  • een instrument: een inhoudsmeting

Om alle vormen van dubbelzinnigheid te voorkomen, moet de voorkeur respectievelijk worden gegeven aan de waarde van een grootheid, het meetresultaat, de meting en de gematerialiseerde maat. Wanneer echter geen verwarring mogelijk is, noemen we de meting een uitdrukking van het meetresultaat.