Een meetfout is elke discrepantie tussen het meetresultaat en de waarde van de gemeten grootheid.

Deze waarde kan een werkelijke waarde zijn of, als deze niet is gekend (in de meeste gevallen), de conventionele werkelijke waarde van de grootheid, of het rekenkundig gemiddelde van de resultaten van een reeks metingen. Deze discrepantie kan diverse oorzaken hebben en, over het algemeen, kunnen we er enkel een bovengrens uit halen, die meetonzekerheid wordt genoemd.