Het is het algebraïsche verschil dx tussen het meetresultaat X en de waarde van de vergelijking die een werkelijke waarde Xv of conventioneel werkelijke waarde kan zijn, of het rekenkundig gemiddelde x van de resultaten van een reeks metingen. In het eerste geval, is de absolute fout zogenaamd waar (dx = X – Xv); in het tweede geval is deze duidelijk (dx = X – x).