De sensoren van de Pt100 (platina 100 Ω (PRTD)) zijn meer lineair dan de thermokoppels:

Figuur 6 Evolutie van de lineariteitscoëfficiënt van een TK type S en een Pt100

Het verband tussen de temperatuur en de ohm-waarde van de RTD wordt berekend door Callendar en vervolgens, in een later stadium, aangescherpt door Van Dusen; daarom wordt deze vergelijking de vergelijking van Callendar-Van Dusen (CVD) genoemd:
$$ {R_T} = {R_0} + {R_0}\alpha \left[ {T – \delta \left( {\frac{T}{{100}} – 1} \right)\left( {\frac{T}{{100}}} \right) – \beta \left( {\frac{T}{{100}} – 1} \right)\left( {\frac{{{T^3}}}{{100}}} \right)} \right] $$

Met RT = weerstand bij T°C, R0 = weerstand bij 0°C, α = temperatuurcoëfficiënt bij 0°C in Ω/Ω/°C, δ = lineariteitscoëfficiënt, β = tweede lineariteitscoëfficiënt voor de negatieve temperatuurwaarden (β = 0 voor T > 0°C).

Deze vergelijking werd omgezet, zodat deze gemakkelijker kan worden gebruikt met coëfficiënten A, B en C, gegeven door de norm DIN 43760 (IEC 751) en de technische fiches van de componenten:
$$ {R_T} = {R_0}\left[ {1 + AT + B{T^2} – C\left( {T – 100} \right){T^3}} \right] $$

C=0 voor T>0°C.

Coefficients pour différents α
CoefficientValeurValeurValeur
α0,0038500,0039260,003911
δ1,4999
β0,10863
A3,9083e-33,9848e-33,9692e-3
B-5,775e-7-5,870e-7-5,8495e-7
C-4,18301e-12-4,000e-12-4,2325e-12

Deze drie α-waarden vertonen drie belangrijke kenmerken voor de RTD

  • 0,003850 Ω/Ω/°C: Standaardisering DIN 43760, IEC 751 en andere internationale specificaties, Europese Standaard genoemd.
  • 0,003926 Ω/Ω/°C: Vereist voor 99,999% puur platina of meer, Amerikaanse Standaard genoemd.
  • 0,3911 Ω/Ω/°C: Vaak Amerikaanse Industriële Standaard genoemd.