Het systeem van de thermometer met weerstand is zeer gevoelig voor drie soorten afwijkingen:

  • Inherentie toleranties voor de weerstand zelf
  • De temperatuurgradiënten tussen de thermometer en het te meten medium
  • De afwijkingen en fouten in de verbinding tussen de sensor en het meetinstrument.

Enkele bronnen van de afwijking zijn elektrisch; andere zijn het resultaat van de mechanische bouw van de thermometer. De potentiële bronnen van afwijkingen omvatten de uitwisselbaarheid en conformiteit. De conformiteit wijst op de hoe vaak kan worden afgeweken van de standaardtemperatuurkromme. De conformiteit heeft twee componenten: een tolerantie voor de referentietemperatuur, gewoonlijk 0°C en een tolerantie op de helling

Deze mogelijke kloven worden bepaald door de standaardisatie. De norm DIN 43760 klasse B, bijvoorbeeld, vereist de kalibratie van minder dan 0,12Ω (0.3°C) bij 0°C, maar biedt de curve de mogelijkheid om van de nominale 0,00385 af te wijken met ±0.000012 Ω/Ω/°C. Dit kan leiden tot afwijkingen van 0,8°C bij 100°C, 1,3°C bij 200°C en tot 3,8°C bij 700°C.

Het is dus belangrijk om de tolerantie van het gebruikte instrument nauwkeurig te kennen.