Doorheen de jaren werden verschillende types van thermokoppels ontwikkeld om problemen met het meten op te lossen.

Edelmetaal

De thermokoppels van edelmetalen, types B, R en S, op basis van platina of thermokoppels van platina/platina-rodium delen soortgelijke kenmerken.

Verspreiding

De verspreiding van metaaldamp op hoge temperaturen kan de kalibratie van platinadraden wijzigen. Bijgevolg zouden ze enkel mogen worden gebruikt in een niet-metalen mantel zoals hoge zuiverheidskeramiek. Een uitzondering op deze regel is een mantel die zelf is gemaakt van platina, maar dat is een zeer dure optie.

Stabiliteit

De thermokoppels op basis van platina zijn de meest stabiele van allemaal. Het type S is zo stabiel dat het kan worden gebruikt als “ijkmaat” voor de kalibratie van de temperatuur tussen het stollingspunt van antimoon (630,74°C°) en dat van goud (1064,43°C).

Type B

Het thermokoppel van type B is het enige gemeenschappelijke thermokoppel dat een dubbelzinnigheid van dubbele beoordeling vertoont.

Thermokoppels met “onedele” metalen

In tegenstelling tot thermokoppels van edelmetaal, hebben thermokoppels van onedele metalen geen duidelijke chemische samenstelling. Eender welke combinatie van metalen kan worden gebruikt zolang de resultaten van de temperatuurcurve binnen de standaard foutlimieten blijft. Dit leidt tot enkele eerder interessante combinaties. Constantaan, bijvoorbeeld, zoals we eerder hebben gezien, is een legering met duidelijk bepaalde verhoudingen, maar is een generieke benaming van legeringen van koper-nikkel.

Type E

Het thermokoppel van type E is geschikt voor metingen van lage temperaturen, omwille van de hoge Seebeck-coëfficiënt (58 µV/°C), de lage thermische geleiding en de corrosieweerstand. De Seebeck-coëfficiënt voor type E is het grootst van alle standaard thermokoppels, waardoor dit type nuttig is voor de detectie van kleine temperatuurschommelingen.

Type J

IJzer, het positief element in een thermokoppel J is een vrij goedkoop metaal, maar heeft zelden een hoge zuiverheidsgraad. De thermokoppels van type J zijn onderhevig aan verspreidingen van karakteristieken omwille van onzuiverheden in het ijzer. Het thermokoppel van type J is echter zeer populair omwille van de hoge Seebeck-coëfficiënt en de lage kostprijs. Het thermokoppel van het type J zou nooit mogen worden gebruikt bij temperaturen lager dan 760°C omwille van een bruuske magnetische transformatie die de dekalibratie kan veroorzaken, zelfs wanneer de temperatuur opnieuw zakt.

Type T

image

Het type T heeft als bijzonder kenmerk dat het een koperdraad heeft. Dit is een belangrijk voordeel waarmee, in geval van toezicht op temperatuurverschillen, de compensatie van de koude las kan worden omzeild door twee thermokoppels van het type T in serie te schakelen.

Types K en N

Thermokoppels van type K werden altijd al zeer veer gebruikt. Dit type is geschikt voor metingen van hoge temperaturen dankzij de oxidatieweerstand. Het thermokoppel van het type N wint aan populariteit ter vervanging van thermokoppels van het type K. Het resultaat van dit type is lichtjes lager (lagere Seebeck-coëfficiënt) dan het type K, maar een nog hogere oxidatieweerstand. De rendementscurve van het thermokoppel van het type N is afhankelijk van de maat van de draad en er zijn twee aparte kenmerkende curves van Nicrosil-Nisil, afhankelijk van de draadmaat.