Hoewel ze worden gegeven voor een theoretisch bereik van 0 tot 1820°C, vormen de thermokoppels van type B een zone waarvoor berekeningen moeilijk zijn en er sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid tussen 0 °C en 100 °C, waarvoor de thermo-elektrische spanning schommelt tussen -0,003 mV en +0,003 mV (0 tot 50°C) en vervolgens zeer langzaam toeneemt tot 0,033 mV tot 100 °C. Om de berekeningen met zekerheid te kunnen uitvoeren en een precisie van 1°C te bereiken in deze zone, zou het nodig zijn om over een meetinstrument te beschikken met een resolutie van minstens 0,01 µV voor een precisie van 0,01 µV, maar de tabel ITS-90 voor het type B geeft slechts een precisie van 1 µV. Het standaard gebruiksbereik bedraagt +600 tot +1700°C. De laagste limieten voor de berekeningen zullen dus 100 °C of 0,033 mV bedragen.

De thermokoppels van type B zijn beter bekend als: Thermokoppels 18% (Verklaring: 30% Rodium (Positief) + 6% Rodium (Negatief) ofwel 36%, wat gedeeld door twee 18% oplevert).