Het meetbereik van een instrument zijn alle waarden waarvoor de verkregen resultaten niet worden bezoedeld door een grotere fout dan de maximaal toelaatbare fout. Bepaalde instrumenten kunnen een verschillend meetbereik hebben.