Het kaliber van een instrument is de waarde van de te meten grootheid die overeenstemt met de bovengrens van het meetbereik. Bijvoorbeeld, voor een ampèremeter, als deze bovengrens 5A bereikt, stelt men dat het kaliber 5 A bedraagt.