Dit is een fout die constant blijft bij een absolute waarde en een teken wanneer verschillende metingen van eenzelfde vaste grootheid worden uitgevoerd in dezelfde omstandigheden.

De oorzaken van systematische fouten kunnen al dan niet gekend zijn. Als zulke fout kan worden bepaald door een berekening of door een experiment, voeren we een gepaste aanpassing door aan het meetresultaat. Als er geen systematische fout kan worden bepaald, maar als kan worden verondersteld dat de waarde voldoende klein is in vergelijking met de onnauwkeurige meting, wordt deze behandeld als een toevallige fout; als men er echter van uit gaat dat deze hoger is dan de onnauwkeurige meting, wordt deze bij benadering beoordeeld en door rekening te houden met de berekening van de fout.

Voorbeeld van een systematische fout: meting van een massa met behulp van een gemarkeerde massa waarvan verondersteld dat deze gelijk is aan 1 kg, terwijl de werkelijke waarde 1,005 kg bedraagt.