Het is het quotiënt van de absolute fout en de waarde van de vergelijking die wordt gebruikt voor de berekening van een absolute fout (dx/Xv of dx/x).