Voor de kleine temperatuurveranderingen, is de variatie van de spanning in verhouding tot de temperatuurverandering. De evenredigheidscoëfficiënt wordt ook Seebeck-coëfficiënt genoemd en genoteerd als α.