De nauwkeurigheid van een meetinstrument is gelijk aan de verhouding dx/x van de globale fout dx en de waarde x van de te meten grootheid. Deze waarde kenmerkt de kenmerkt de kwaliteit van een instrument op het gebied van fouten; de nauwkeurigheid is veel groter wanneer de resultaten dichter bij de werkelijke waarde aanleunen (dat wil zeggen wanneer dx klein is).