Er moet rekening worden gehouden met verschillende eigenschappen bij de beoordeling van een meetinstrument.

De juistheid kenmerkt de geschiktheid van een instrument om indicaties te geven van de werkelijke waarde van de gemeten grootheid, dat wil zeggen, zonder dat deze waarde wordt beïnvloed door systematische fouten.