De hysterese of omkeerbaarheid kan worden gekenmerkt door de geschiktheid van een instrument om dezelfde resultaten op te leveren wanneer eenzelfde waarde van de gemeten grootheid door stijgende of dalende waarden