De gevoeligheid drukt de kleinst mogelijke hoeveelheid dx uit die kan worden gemeten voor een bepaalde waarde x van de gemeten grootheid. Deze gevoeligheid kan constant zijn langs de schaal. We zullen opmerken dat de gevoeligheid des te groter is wanneer het aantal dx laag is.