De betrouwbaarheid kenmerkt de geschiktheid van een instrument om overeenstemmende indicaties te geven, dat wil zeggen, zonder dat deze indicaties worden bezoedeld door toevallige fouten voor eenzelfde gemeten grootheid.