Een decimaal cijfer afronden, betekent de dichtstbijzijnde waarde van de gewenste nauwkeurigheid geven. Afhankelijk van de gewenste afronding, kijken we naar het cijfer dat hier net na komt:

  • als dit 0; 1; 2; 3 of 4 is, verandert het cijfer dat moet worden weerhouden voor de afronding niet
  • als dit 5; 6; 7; 8 of 9 is, wordt het cijfer dat moet worden weerhouden voor de afronding verhoogd met 1

Voorbeelden :
0.9273426 ➨ 0.927343 ; 0.91 ; 2.53 ; 1.34 ➨ 1.3